SIA “Madonas Galdnieks” sadarbībā ar Nodibinājumu „Madonas novada fonds” Madonā,

SIA “Madonas Galdnieks” sadarbībā ar Nodibinājumu „Madonas novada fonds” Madonā, īstenojusi LEADER projektu “Konkurētspējīgas galdniecības attīstīšana Madonā” (Projekta Nr 16-05-AL23-A019.2101-000001) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.

Projekta ietvaros tiek iegādātas sekojošas iekārtas:

  1. Vakuuma prese VP-3000
  2. Lāzergravētājs/griezējs SabretechLaser ST6090
  3. CNC frēze SabretechLaser RS1313
  4. Automātiskā ABS maliņu aplīmējamā mašīna ME 20
  5. Kompresors EV-02-NK 5,5 kW
  6. Granulu ražošanas līnija ar jaudu 7,5kW

SIA “Madonas Galdnieks” ir apņēmies 2023.gadā sasniegt sekojošus saimnieciskās darbības rādītājus – “Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu nozarē, kurā īsteno projektu, tiek palielināts vismaz par 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR”, palielinot saimnieciskās darbības apgrozījumu par gandrīz 40%, un “Jaunas darba vietas radīšana nozarē, kurā īsteno projektu”, radot 1,5 jaunas darba vietas.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.