Latvijas mērnieks kā arī ģeodēzija šodien

Ģeodēzija ir zinātnes nozare par tādu lietu kā zemes mērīšana. Topogrāfija ģeodēzisko pētījumu laikā dabūtos datus izmanto, lai uztaisīt precīzas kartes vai plānus, kad tiek projektēti rūpnieciskie vai cita veida objekti.

Protams, topogrāfija vai mērniecība palīdz sataisīt navigācijas sistēmas un pateicoties tam var precīzi izmērīt attālumu starp ēkām, apzīmēt, kar tad iet administratīvās robežas starp reģioniem, valsts robežas starp valstīm. Speciālists, kurš veic šo darbu, ir tieši mērnieks. Tā pienākumos tiek iekļauta kā topogrāfgija, tā arī visa ģeodēzija kopumā, un tagad Latvijas mērnieks ir diezgan populāra profesija.

Galvenās nozares plašajā ģeodēzijā

Bez šaubām, ka pati ģeodēzija ir diezgan plašs termins, un katrām vajadzībām bija izdalīti konkrētas tās daļas, mēģinot īstenot iecerēto. Ir izdalīta augstākā ģeodēzija, kur mērnieks veic mērījumus zemeslodes apmēros, savukārt, tālāk ir zemā jeb topogrāfija, kas ir mērniecība, lai noteiktu savstarpējo attālumu un lielumu netālu esošiem objektiem. Bez šaubām ir vēl kartogrāfija un ari inženierģeodēzija, kurā kartogrāfija palīdz veidot kartes, taču otro sfēru pielieto inženierijā, būvniecības procesos un tamlīdzīgi. Latvijas teritorijā pastāv zemes kadastrs, Zemes ierīcības projekts , kurā, pēc tāda procesa kā kadastriālā uzmērīšana veikšanas, tiek apvienota informācija par zemes īpašumiem un apmēriem, un pastāv meliorācijas kadastrs, kur ir dati par dambjiem un ūdensnotekām, valsts līmeņa drenāžas sistēmām.

3d skenēšana Latvijā, kurā vietā var griezties?

Patlaban jau ir tiešām daudz ierīču, lai realizētu nepieciešamos izmērījumus, ka parastajam cilvēkam par šo nebūs skaidrības, līdz ar to ir kompānijas, kas nodrošina pilu pakalpojumu piedāvājumu. Kad tiek izvēlēta kompānija, lai aprēķinātu cik dziļi ir karjeri, nepieciešams pārliecināties, ka šiem specialistiem ir viss nepieciešamais aprīkojums. Tad nemaz nevar iztikt bez tādām lietām, kā piemēram, 3d skenēšana vai arī lāzerskenēšana. Kad nepieciešams sadalīt savu zemes gabalu, Jums būs nepieciešami zemes ierīcības projekti, šeit Latvijas mērnieks ne vien sagatavo projektu, bet arī realizē to, bet Jums beigās tiks izdots jauns robežu plāns. Nav noliedzams, ka, kad vajadzīga topogrāfija cena ir ne mazāk svarīgs faktors, ieteicams salīdzināt vairākas kompānijas un izvēlēties pretimnākošāko.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.